Menighedsrådet

Jón Poulsen : Præst

Præst

Jón Poulsen

61 34 63 68

Fredag er Jóns ugentlige fridag.

jon@shkirke.dk
Henrik Hansen : Formand

Formand

Henrik Hansen

8770117
Anette Skals : Næstformand

Næstformand

Anette Skals

Karen Langdahl Grann :

Karen Langdahl Grann

Arne Mortensen :

Arne Mortensen

Stig Rasmussen :

Stig Rasmussen

Daniel Juhl Christoffersen :

Daniel Juhl Christoffersen